Política de Privadesa

DELEGACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES

Per exercir els drets d'accés, rectificacions, supressió, oposició, portabilitat i limitacions i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades les persones interessades es poden posar en contacte amb el responsable de la Protecció de Dades de la'associació Drac, Diables i Gegants de la Sagrera. Les dades de contacte del responsable de la Protecció de Dades són les següents:

 • Adreça postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 Barcelona

 • Adreça electrònica: info@sagresamba.com

 • Telèfon: (+34) 931 538 381, de dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 h. o de 16:00 a 21:30 h.

AVÍS DE PRIVACITAT PER LA CREACIÓ DE COMPTES.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@sagresamba.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat és permetre a l'interessat accedir com a usuari registrat a la web i / o aplicació mòbil de la Torre de La Sagrera, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d'aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de l’equipament, realitzar anàlisis estadístiques i verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament.

Així mateix, sempre que l'afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes de DDGS i que es consideren d’interès de l'usuari. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma ddgs.cat compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb les següents finalitats:

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil informant que una compra no s'ha acabat (carret abandonat).

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil recordant a l'usuari que va realitzar una recerca, per si està interessat en comprar el producte que va buscar

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil amb publicitat o ofertes promocionals personalitzades en funció de l'activitat i característiques demogràfiques de l'usuari.

 • Enviament d'informació sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat, indicar-li que l’activitat ha patit modificacions.

 • Enviament d'informació comercial sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat de cuina, indicar-li altres activitats de cuina similars.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

S'entén per activitat de l'usuari les compres, reserves o recerques realitzades a través de la plataforma de la Torre de La Sagrera.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat, així com l'execució d'un contracte de compravenda de serveis en el cas de realitzar compres a través de la nostra plataforma.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

La Federació Torre de La Sagrera contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, DDGS realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a DDGS estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. DDGS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a DDGS, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A COMPRES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@sagresamba.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat és permetre a l'interessat accedir com a usuari registrat a la web i / o aplicació mòbil de la Torre de La Sagrera, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d'aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de l’equipament, realitzar anàlisis estadístiques i verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament.

Així mateix, sempre que l'afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes de DDGS i que es consideren d’interès de l'usuari. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma ddgs.cat compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb les següents finalitats:

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil informant que una compra no s'ha acabat (carret abandonat).

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil recordant a l'usuari que va realitzar una recerca, per si està interessat en comprar el producte que va buscar

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil amb publicitat o ofertes promocionals personalitzades en funció de l'activitat i característiques demogràfiques de l'usuari.

 • Enviament d'informació sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat, indicar-li que l’activitat ha patit modificacions.

 • Enviament d'informació comercial sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat de cuina, indicar-li altres activitats de cuina similars.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

S'entén per activitat de l'usuari les compres, reserves o recerques realitzades a través de la plataforma de DDGS.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat, així com l'execució d'un contracte de compravenda de serveis en el cas de realitzar compres a través de la nostra plataforma.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

Sagresamba Percussió contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Sagresamba Percussió realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a la Torre de La Sagrera estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Federació Torre de La Sagrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a DDGS, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER SUBSCRIPCIÓ A BUTLLETINS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@ddgs.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En la Federació Torre de La Sagrera tractem la informació que ens faciliten els subscriptors als butlletins per enviar-los publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per mitjans electrònics.

Amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma Torre de La Sagrera compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb els següents fins:

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil informant que una compra no s'ha acabat (carret abandonat).

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil recordant a l'usuari que va realitzar una recerca, per si està interessat en comprar el producte que va buscar

 • Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil amb publicitat o ofertes promocionals personalitzades en funció de l'activitat i característiques demogràfiques de l'usuari.

 • Enviament d'informació sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat, indicar-li que l’activitat ha patit modificacions.

 • Enviament d'informació comercial sobre productes o serveis relacionats amb compres anteriors, com per exemple, si l'usuari compra una activitat de cuina, indicar-li altres activitats de cuina similars.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de la Torre de La Sagrera. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

La Federació Torre de La Sagrera contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, la Federació Torre de La Sagrera realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a la Torre de La Sagrera estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Federació Torre de La Sagrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a la Federació Torre de La Sagrera, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A OPINIONS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@ddgs.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és publicar al web Torre de La Sagrera així com en l'aplicació mòbil, en cas que n’hi hagi, l'opinió que l'usuari proporcioni respecte a serveis que s'ofereixen a la pàgina web de la Torre de La Sagrera, juntament amb el nom, cognoms i fotografia (dades que consten en el seu perfil de l'usuari o que l'usuari proporciona a la Federació Torre de La Sagrera amb l'objecte que es pugui publicar la seva opinió).

Qualsevol persona que navegui a la pàgina web o mitjançant l'app de la Torre de La Sagrera tindrà accés a l'opinió publicada, i qualsevol altre usuari podrà fer comentaris respecte a aquesta opinió.

Així mateix, també es recomanarà als usuaris de la Torre de La Sagrera la lectura de les opinions publicades, les quals podran ser remeses a través de, per exemple, les newsletters.

L'usuari assumeix que és la seva responsabilitat la publicació de fotografies i opinions respectant la normativa vigent i els drets de qualsevol tercer. Conseqüentment, l'usuari exonera de forma expressa a la Federació Torre de La Sagrera respecte a qualsevol dany o perjudici derivat de l'incompliment de la present clàusula.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació. No s'ha establert cap termini de caducitat de les opinions, de manera que poden ser visible per temps indefinit.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les opinions es publicaran a la plataforma de la Torre de La Sagrera, de manera que qualsevol persona que accedeixi al web o app mòbil, des de qualsevol lloc del món, podrà veure el nom, cognoms i fotografia de perfil dels usuaris que hagin publicat opinions.

La Federació Torre de La Sagrera contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a la Torre de La Sagrera estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Federació Torre de La Sagrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a la Federació Torre de La Sagrera, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A PROVEÏDORS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@ddgs.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió de clients, proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte que regula la relació comercial entre la Federació Torre de La Sagrera i el proveïdor.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a:

Bancs i caixes d'estalvis, per a realitzar cobraments i pagaments

Administració Tributària, per a complir obligacions fiscals

La Federació Torre de La Sagrera contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a la Torre de La Sagrera estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Federació Torre de La Sagrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a DDGS, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A L’ATENCIÓ AL CLIENT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: DDGS

 • CIF: G61346151

 • Dir. Postal: carrer Berenguer de Palou 64-66, Barcelona

 • Telèfon: (+34) 931.538.381

 • Correu electrònic: info@ddgs.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és atendre les consultes i reclamacions rebudes, així com altres peticions.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran un mínim de 5 anys i mentre l'afectat no sol·liciti la supressió de la informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el cas de les reclamacions, les dades podran ser comunicades a tercers involucrats en les mateixes, així com a agències, associacions o organismes de defensa del consumidor.

La Federació Torre de La Sagrera contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc.

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a la Torre de La Sagrera estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Federació Torre de La Sagrera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a la Federació Torre de La Sagrera, carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.